Bến thuyền Thủy Tú

Bến Thuyền Thủy Tú là một địa điểm nổi tiếng lại xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế