Cồn Trần

Dòng Thủy Tú đẹp như một nàng thơ, lặng lẽ, nơi đây người dân Trung Hưng, xã Vinh Hưng đã gắn bó biết bao đời và giữ gìn một truyền thống tốt đẹp