Lễ hội "Lăng Cô - Huyền thoại biển"

Lễ hội "Lăng Cô - Huyền thoại biển" chính thức được khai mạc. Đây là sự kiện văn hoá - thể thao - du lịch  được UBND huyện tổ chức hai năm một lần nhằm quảng bá thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Lăng Cô.

Nằm trong chương trình phát triển du lịch của huyện năm 2009, lễ hội " Lăng Cô-huyền  thoại biển đã được tổ chức thành công để lại những dấu ấn đẹp trong lòng du khách, đây cũng là điểm nhấn chào mừng Lăng Cô - vịnh đẹp thế giới vừa mới được công nhận.