Nhà vườn dưa lưới Vinh Hưng

Nhà vườn dưa lưới Vinh Hưng có diện tích 3.500m2, với 2.818 m2 nhà màng; hệ thống nhà màng và tưới nhỏ giọt áp dụng theo kỹ thuật công nghệ cao Israel; hoạt đông theo chu trình khép kín, quy định nghiêm ngặt.

Toàn bộ dưa lưới trồng trong nhà màng được tưới và bón phân qua Hệ thống tưới nhỏ giọt; hoạt động theo quy trình tự động bằng hệ thống điều khiển. Nước và dinh dưỡng thông qua hệ thống bơm định lượng (Dosatron) được đưa đến hệ thống tưới nhỏ giọt và cung cấp cho cây trồng; ngoài ra có thể cài đặt chế độ dinh dưỡng riêng để phù hợp cho dưa lưới trồng ở Huế. Tất cả hệ thống tưới được lập trình tưới theo độ tuổi sinh trưởng của cây và có thể điểu khiển, vận hành qua phần mềm trên điện thoại di động.

Hệ thống quạt đối lưu không khí được lập trình tự động cân bằng nhiệt độ, đảm bảo khí nóng được dịch chuyển đều khắp trong nhà màng, giúp điều hòa nhiệt độ ổn định, thích hợp cho cây dưa lưới.      

Nhà màng chia làm 5 Farm canh tác luân phiên với quy trình 12-15 ngày thu hoạch một Farm. Thời gian trồng tùy theo đặc tính mỗi loại giống từ 60-70 ngày tuổi. Một năm canh tác được 4 vụ; trong mùa hè sẽ áp dụng kỹ thuật mới, một vây tách thành hai nhánh cho được hai quả.